COACHING

Coaching wg ICF (International Coach Federation) jest partnerską relacją, podczas której Coach wspiera Klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching ma formę regularnych spotkań – sesji, na których Coach pomaga Klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

Coach, dzięki swojej wiedzy, znajomości narzędzi i ich zastosowania, wspiera Klienta w opracowaniu strategii realizacji celów i prowadzania zmian. Coach pomaga w samodzielnym identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód oraz dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości. Wychodzi z przekonania, że Klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów.

Zadanie Coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które Klient już posiada.Coaching jako metoda rozwojowa doceniana jest zarówno przez firmy, w których kompetencje i efektywność pracowników są kluczowymi czynnikami sukcesu, jak i osoby prywatne, dla których rozwój osobisty jest drogą do poprawy jakości życia. Kluczem do pracy coachingowej jest zaufanie i szczerość.

CZY POZWOLISZ SOBIE NA SWÓJ OSOBISTY SUKCES, CZY NIE?

Zapraszam Ciebie do odkrycia samego siebie w trakcie procesu coachingowego. Podjęcie współpracy poprzedza bezpłatne spotkanie kontraktowe, w trakcie którego omawiamy zasady pracy. Wyjaśniam istotę coachingu oraz kwestię odpowiedzialności Klienta i Coacha w procesie.

Jest to również okazja dla Ciebie do zadania pytań,  poznania mnie i zdecydowania czy jestem tą osobą, z którą chcesz pracować.

Proces coachingowy obejmuje przeważnie 7 sesji, z których każda trwa około 1 godz. w odstępach co trzy, cztery tygodnie.

Tematy z którymi pracuję najczęściej dotyczą podniesienia kompetencji, umiejętności, motywacji i stawania się coraz lepszym pracownikiem i menagerem. Moi klienci, to również osoby które stoją na rozdrożu życiowym, szukają dobrych rozwiązań, chcą się rozwijać, dokonywać kreatywnych zmian oraz kompletnie nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem.

Zapraszam wszystkich, dla których rozwój osobisty jest istotnym elementem życia zawodowego      i prywatnego oraz tych, którzy chcą zwiększyć potencjał swojej firmy.

Jeśli pracujesz w organizacji, zarządzasz zespołami i zależy Tobie aby Twój zespół pracował jak idealnie funkcjonujący mechanizm zapraszam na coaching zespołowy oraz wspólne  budowanie mistrzowskich zespołów.