SZKOLENIA

Pracując jako trener na sali szkoleniowej zawsze kieruję się celem, jaki ma być zrealizowany.

Dokładam wszelkich starań aby umiejętności i wiedza przekazana na sali będzie mogła być wykorzystana w rzeczywistości.

Zakres szkoleniowy układam pod względem potrzeb i wymagań. Często pracuję z parze trenerskiej,

bo uważam, że dwóch trenerów to podwójna moc, energia oraz uważność dla grupy.

Oferuję kilka obszarów tematycznych:

COACHING

– co to jest coaching i jak z niego korzystać;

– Life coaching – rozwój holistyczny;

– Business coaching – rozwój kompetencji zawodowych, coaching menedżerski;

– Coaching zespołowy – budowanie i praca z dysfunkcjami zespołu;

– Coaching grupowy – praca z grupą na celach indywidualnych.

INSIGHTS DISCOVERY

– efektywna komunikacja w oparciu o model Insights Discovery;
– budowanie efektywnych i zgranych zespołów w oparciu o typy osobowości.

MEDIACJE

– co to są mediacje i dla kogo;

– rozwój kompetencji mediatora.

POLECAM DLA NAUCZYCIELI

– metody trenerskie w pracy nauczyciela;

– budowanie rady pedagogicznej jako zgranego, efektywnego zespołu;

– cykl Kolba, czyli nauczanie przez doświadczanie;

– skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami.

PSYCHOLOGIA SUKCESU

– radzenie sobie ze stresem i emocjami;

– rozwój umiejętności motywacyjnych, komunikacyjnych

– rozwój kompetencji menadżerskich komunikacyjnych i interpersonalnych;

– planowanie pracy;

– komunikacja werbalna i niewerbalna, informacja zwrotna;

– przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Click edit button to change this text.